Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Våra grupper
Simskola/TM/Swimopen:
För att börja på simskolan, TM eller Swimopen, boka in er via länen nedan.

OBS! Om ni redan är medlemmar och simmar i TM eller Swimopen behöver ni inte anmäla er igen inför nästa termin.

Utmanare:
För att börja i en av våra utmanare-grupper kontakta oss via mail.
info@polisensimning.se

OBS! Om ni redan är medlemmar och simmar i utmanaren behöver ni inte anmäla er igen inför nästa termin.

Simiaden/Mästerskap:
För att börja i simiaden/mästerskap-grupp kontakta ansvarig tränare.

Simlinjen - en ny simpedagogik
Vad är Simlinjen?

Under höstterminen 2015 påbörjade Stockholmspolisens IF Simförening ett arbete med att införa den så kallade simlinjen som innebär riktlinjer och rekommendationer för simundervisning. Simlinjen är ett resultat av flera års forskning om hur simutveckling sker bäst hos barn. Detta är ett arbete som genomförs i många klubbar runt om i Sverige.

Förändringar
Detta kommer att innebära vissa förändringar i den verksamhet som vi har erbjudit tidigare, bland annat kommer vissa delar i undervisningen in i ett mycket tidigare skede än idag. 

Nybörjarkurser blir terminskurser
Detta innebär att våra nybörjarkurser från och med vårterminen kommer att bli terminskurser. Vi har även sett över det tidsschema som förbundet föreslagit och följa dessa.

Kortare vattentid för nybörjare
Detta innebär att en del av nybörjargrupperna kommer få en lite kortare vattentid för att de hela tiden ska kunna hålla fokus. 

Högre krav för uppflyttning
Då grupperna kommer att ha en längre tid på sig att utvecklas så kommer även kraven för uppflyttning att bli lite högre.

För våra teknikgrupper så kommer det bli lite mer fokus på landträning. Här kommer de flesta träningarna att vara 45 minuter i vattnet och 15 minuter på land. Däremot ökas träningsmängden för våra Teknik2:or (T2) till tre gånger i veckan.

Även medleygruppen har fått en liten förändring till vårterminen då vi har slagit ihop de medleygrupper som vi har haft tidigare. Det innebär en central Me1- och Me2-grupp ledd av samma tränare. Detta för att få en mer konsekvent träning för berörda simmare. 

Träningen för våra teknik- och medleygrupper är planerad och upplagd av våra elittränare för att öka på kvaliteten i simträningen. Hjärta och kvalitet är ledord för Polisens IF, det innebär att simmarna ska ha roligt och känna sig respekterade samtidigt som de får simträning av hög kvalitet från en av Sveriges genom tiderna mest framgångsrika simklubbar.

 
 
 
 
Stöd Stockholmspolisens IF Simförening
 
Vår bildsida