Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Årsmöte 2019

Onsdagen den 3:e april klockan 17:00 hålls det årsmöte i Stockholmspolisens IF Simförening.
Platsen för årsmötet är stora konferensen på Eriksdalsbadet, Hammarby Slussväg 20. Säg till i kassan för att bli insläppta till konferenslokalen.
För att få rösta på årsmötet måste man vara medlem, men självklart är alla välkomna att lyssna och delta genom sin närvaro.


Handlingar:
Årsmöte 2018

Måndagen den 16 april klockan 18.30 är det dags för årsmöte i Stockholmspolisens IF Simförening.
Platsen för årsmötet är på Clarion Skanstull med ingång från Ringvägen.
För att få rösta på årsmötet måste man vara medlem, men självklart är alla välkomna att lyssna och delta genom sin närvaro.


Handlingar:

Eldsjälar fick diplom
Susanne Trägårdh och Peter Forsberg, Stockholmspolisens IF Simförening 2016.
Två av Polisens IF:s riktiga eldsjälar, Susanne Trägårdh och Peter Forsberg, uppmärksammades på årsmötet den 25 april 2016 för sitt oförtrutna arbete för föreningen och sitt engagemang i bland annat tävlingskommittén. Som till exempel arena-, riggnings- och tävlingsansvariga säkerställer de att föreningen kan arrangera högklassiga tävlingar för simmare i alla åldrar och nivåer präglade av glädje, kvalitet och hög energi.
Funktionärsverksamheten uppmärksammad
Stockholmspolisens IF Simförenings funktionärsverksamhet uppmärksammades den 21 mars av simklubben Neptun då ett standar överlämnades för att markera detta. Polisens IF tycker det var roligt och uppskattat. Klubbarna har under höst- och vintersäsongen samarbetat vid större arrangemang främst genom att föreningens funktionärer, som alla arbetar ideellt, ställt upp vid varandras tävlingar. Respektive klubbs funktionärsansvariga har givetvis även stor del i detta och drar ett tungt lass i att få allt att fungera.
Kick-off för vårterminen 2016
Under lördagen den 16 januari hålls en heldagsutbildning för simtränare inför vårterminens verksamhet. Det bjuds på ett späckat program med många föreläsare. 
Höstterminsstart med bantidspussel
Vi är glada att terminen nu startat och önskar därför alla medlemmar hjärtligt välkomna till höstens simaktiviteter. Bantiderna har utgjort en extra utmaning inför hösten. Styrelsen har därför under sommaren haft en fortlöpande dialog och möten med Idrottsförvaltningen om saken och denna dialog pågår fortfarande. Förhoppningsvis kan vi nå en konstruktiv lösning med berörda inom kort.
Vårsäsongen närmar sig sitt slut
Styrelsen sammanträdde den 25 maj och konstaterade att den ekonomiska situationen är god. Tillsammans med en av de aktivas föräldrar som är fotograf ska man undersöka om det går att ordna så att man kan ta profilbilder på de simmare som vill i samband med träning på Eriksdalsbadet. Styrelsen har träffat Stockholms simförbund för att diskutera framtida samarbete. Simmarna i klubben gör mycket goda resultat och har högt deltagande i vårens tävlingar, nu senast Neptuniaden. Nu återstår bland annat UGP, den egna tävlingen Head Summer Cup och Sum-Sim.
Årsmötet 14 mars 2015
Lotta Q Hammarlind och Jan Lundin redogör för budgeten.

Under ledning av Jan Lundin från SPIF alliansförening som rutinerad mötesordförande avhölls ordinarie årsmöte på Eriksdalsbadet på lördagen. Vi fick höra fascinerande historier om simningen från förr samtidigt som mötet fördes framåt med fast hand. Avgående ordförande,Charlotta Petersén redogjorde för hur styrelsen lyckats reda ut alla svårigheter efter en turbulent höst och hur man städat upp och skapat en sund simverksamhet med både god ordning på ekonomin och simmare som gör utmärkta resultat. Till ny ordförande för Stockholmspolisens IF Simförening valdes Anders Danielsson. Verksamhetsplan och budget presenterades och en mycket gedigen revisorsberättelse avgavs. Peter Forsberg omvaldes i valberedningen medan Christer Norberg, en av klubbens verkliga eldsjälar, tar en paus efter väl utfört uppdrag. Istället valdes Anders Friberg in i valberedningen.

 

Årsredovisningen 2014

Snart årsmöte

Styrelsen träffades den 7 mars och kan nu när bokslutet är klart för 2014 konstatera att ekonomin som väntat är i balans. Inför årsmötet den 14 mars kl 16 i Stora konferensen på Eriksdalsbadet klargjordes att rösträtt på stämman har medlemmar över 18 år. Det händer mycket denna helg. Det är funktionärsutbildning hela dagen på Kansliet. Samma dag är det även avhämtning av nya klubbkläder för dem som beställt sådana. Samma helg genomförs också Simidrottsforum på Bosön och Polisens iF skickar flera representanter. Även på Stockholms simförbunds årsmöte nästa vecka kommer någon från Polisens IF att delta. Planering för sommarens kurser och simskolor diskuterades liksom en ny kurs för vuxensim som startar i mars. En extra insats för att stötta simmare som önskar prova på att tävla i öppet vatten kommer att genomföras under våren.

Ordning och reda
Styrelsen hade möte den 19 januari och det är glädjande att konstatera att resultatet för 2014 visar att ekonomin nu är i balans. De olika kommittéerna jobbar på att planera och genomföra årets simverksamhet. Första fokus när det gäller tävlingar blir på Utmanaren och Head Summer Cup. När det gäller träning så görs en extra insats på att den så kallade medleynivån. Styrelsen antog en intern arbetsordning där det finns skriftligen dokumenterat vad klubbens olika roller innebär, särskilt styrelsens. Arbetsordningen har tagits fram efter ett noggrant analysarbete och genomlysning av verksamheten. En ny roll som det finns stort behov av för att säkerställa effektiv administration och som planeras inrättas blir verksamhetsansvarig. Årsmöte kommer att hållas under mars månad. Kallelse kommer att skickas ut inom kort.
Storstädning på kansliet
Under trettonhelgen (2015) har kansliet fått genomgå en städinsats för att skapa en bättre arbetsmiljö. Man ska känna sig bekväm med att hålla både föräldramöten, utbildning och utvecklingssamtal i lokalen. 
 
Inne i förrådet är det både utrensat och städat. I kontorsrummet till höger har vi skapat ett tränarrum med 3-4 kontorsplatser. Det är ljust och fint och vi hoppas att man ska kunna sitta där och jobba vid behov. Vi har också frigjort skåpet med whiteboard så man kan använda den. Det gamla lilla tränarrummet har blivit "mysrum" där man kan fika eller bara vila. I bokhyllan finns idrottsrelaterade böcker och häften.

Det vänstra kontoret är administrationens högsäte med dator, kopiator och skrivare. Där finns också en extra arbetsplats om behov skulle finnas. Köket och toa är städat och skurat.

Välkomna till en ny termin och ett nytt år med Polisen!
Workshop med styrelsen

Styrelsen träffades på måndagen den 1 december 2014 i en workshop. Här diskuterades hur verksamheten skötts under året och inriktningen för 2015. Det konstaterades att ekonomin nu är i balans och att verksamheten flyter på trots de svårigheter som uppstått i och med Kronobergsbadets stängning under hösten och nu även våren. Simmarna uppvisar imponerande goda resultat och det finns goda förutsättningar för att växa och bli ännu bättre. Föreningen ska satsa på att säkerställa hög kvalitet i simträningen samtidigt som en god kamratskap ska känneteckna verksamheten. Planer ska upprättas för att etablera en operativt verksamhetsansvarig för klubben med ansvar för administration, breddsim och helhetsplanering som en garant för en fortsatt välskött verksamhet.


Tävlingsgrupperna ska hålla föräldramöten i början av terminen och planeringen av lägerverksamhet ska vara långsiktig och förutsägbar så att simmarnas familjer kan planera i god tid. Klubben fortsätter att genomföra Utmanartävlingar som engagerar simmare, föräldrar och tränare. 


Vi arrangerade klubbmästerskap (KM) i början på 2014. Under 2015 planeras KM istället bli en säsongsavslutning i slutet av året. Styrelsen ser tillbaka på ett omtumlande år men där de anställdas lojalitet och insatser tillsammans med simmarnas resultat och kamratskap visar på en väldig kraft och framtidstro.

 
 
 
 
Stöd Stockholmspolisens IF Simförening
 
Vår bildsida