Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Polisenstilen
Vad innebär Polisenstilen?

 • Polisens IF vill ge alla ungdomar en gedigen simutbildning och en socialt bra miljö vid och vid sidan av bassängen.
 • Polisens IF tar ett aktivt ställningstagande mot våld, droger och rasism och för kamratskap, gemenskap och rent spel.
 • I Polisens IF är det möjligt för alla att fortsätta sitt idrottande eller sin gärning i klubben, även om det inte blir som elitidrottare. Det finns alltid en möjlighet att vara kvar i klubben.

POLISENSTILEN 

Polisenstilen omfattar alla som är verksamma inom Stockholmspolisens IF Simförening; simmare, tränare, ledare, styrelseledamöter, kommittéledamöter, anställda, föräldrar och funktionärer.

 

Polisenstilen präglar vårt uppträdande vid träningar, vid tävlingar, på fritiden, ja överallt där man representerar klubben. Polisenstilen sammanfattas i 5 ledstjärnor:

     
 • Vi visar kamratskap gentemot idrottskompisar, oavsett hudfärg, språk, religion eller kultur och verkar för gemenskap inom Polisenfamiljen.
 • Vi tar aktiv ställning mot våld, mobbning, rasism, droger och dopning.
 • Vi stöttar och hejar på kompisar, både i den egna gruppen och i andra Polisengrupper.
 • Vi uppträder korrekt gentemot aktiva, ledare, tränare, föräldrar och åskådare.
 • Vi följer alltid klubbens och badens regler visar respekt för badpersonal och tävlingsfunktionärer.

VAD BETYDER DETTA FÖR MIG SOM ÄR AKTIV?
    
 • Jag är alltid i tid och förberedd till träning eller tävling
 • Jag meddelar i god tid om jag inte kan komma
 • Jag respekterar och följer tränarens instruktioner om vad som är viktigt före, under och efter träning, tävling och läger.
 • Jag följer badets regler där jag är besökare
 • Jag hejar på alla i min klubb vid tävlingar
 • Jag bär min klubbs färger vid tävling
 • Jag följer klubbens regler och riktlinjer

VAD BETYDER DETTA FÖR MIG SOM LEDARE?

 • Jag är en idrottsledare
 • Jag är i tid och är förberedd till träning, tävling och läger
 • Jag meddelar om jag inte kan komma
 • Jag arbetar aktivt mot mobbning, dopning och orättvisor
 • Jag bär min klubbs färger under träning, tävling och läger
 • Jag hejar på alla i min klubb vid tävling
 • Jag följer klubbens regler och riktlinjer


VAD BETYDER DETTA FÖR MIG SOM FÖRÄLDER?
    
 • Som förälder hjälper jag mitt barn att förstå och följa reglerna
 • Som förälder är jag aktiv mot mobbning, dopning och orättvisor
 • Som förälder rapporterar jag om jag ser att vår Polisenstil inte följs
 • Som förälder hjälper jag till i samband med vår egen verksamhet
 • Jag följer klubbens regler och riktlinjer
 
 
 
 
Stöd Stockholmspolisens IF Simförening
 
Vår bildsida